Spring til indhold

Kort om os

 

Skovhuset er en mindre 0-6 års integreret daginstitution.

Vi har plads til ca. 75-80 børn fordelt i tre grupper på to afdelinger.

Skovhuset ligger i Nyråd ved Vintersbølle Strand, lige op ad skov og strand. Ud over mulighederne på stranden og i skoven, som er en integreret del af vores hverdag. Har vi en dejlig stor og spændende legeplads, hvor en mindre del er indrettet til de yngste børn. På friluftspladsen har vi desuden vores egen hytte, som især børnehavebørnene ofte benytter.

 

  • Vi er certificeret som idræts, leg og bevægelses institution, hvilket giver børnenes motorik og sanseapparat de bedste udviklingsbetingelser
  • Vi synger og laver rytmik, med alle aldersgrupperne i huset. Sprog, kommunikation og sociale kompetencer er vigtige omdrejningspunkter i hele huset. Vores grundholdning er at man skal kunne tale om alt. Vi øver os i at lytte og tale respektfuldt til og med alle.
  • I Skovhuset skaber vi i fællesskab med jer forældre, hele mennesker. Børn og voksne øver sig i at være den bedste udgave af sig selv.
  • Vi tilpasser vores dagligdag til børnene, så alle kan være med.
  • Tryghed/ trivsel, udvikling, leg, dannelse og læring er centrale elementer for os. Vi ved at tryghed giver trivsel og dermed plads til udvikling, og dermed mod på at turde prøve noget nyt og lysten til indimellem at kaste sig ud i det ukendte. 
  • Leg er grundlaget for at børn kan lære sig nye ting og få mange forskellige kompetencer. Det skal være sjovt, spændende og tilpas udfordrende. Derfor skal de voksne lege med. Det skaber livsglæde.

 

  • Læring/livslæring, -Børnene skal have erfaring med at kunne selv og dermed indlæring af masser af færdigheder. Børnene skal opleve glæden ved selv at kunne tage tøj på, selv at kunne klare en konflikt med meget mere. Vi tager os god tid til at opøve gode rutiner, så børnene langsomt mestre det, der var målet. Vi skaber plads og tid til, at børnene kan øve sig på at kunne selv.

 

  • Vi tilrettelægger vores pædagogik, så vi er med til at skabe lyst, mod og nysgerrighed hos børnene, så de bliver klar at undersøge nye ting og udfordringer i verden omkring os. 

 

  • Vil du vide mere, så læs SKOVHUSETS STYRKEDE LÆREPLAN, du også kan finde her på siden 😊