Spring til indhold

Børnegrupper

Musene

Vi har har to stuer med børn fra 0-3 år

Alle er meget opmærksomme på vigtigheden af, at de helt små børn får en rolig og tryg opstart. Vi har et meget tæt samarbejde stuerne imellem, hvilket betyder, at alle børn langsomt lærer hinanden og alle de voksne at kende.

 

Vi lægger meget vægt på nærvær, masser af omsorg for at sikre en tryg tilknytning, da det er udgangspunktet for at børnene trives og bliver helt trygge ved at være i vuggestuen.

Dette foregår i åben dialog og i et meget tæt samarbejde med jer forældre. Det er meget individuelt hvordan forløbet kommer til at foregå, da der ikke er to børn, der er ens.

Det vigtigste for os er, at både børn og forældre føler sig set hørt og mødt

 

Vi har fokus på:

 

 • Hvem er du, hvem er vi og hvordan omgås vi i denne nye store verden
 • Masser af sprogudvikling, vi sætter ord på alt, vi foretager os i fællesskab med børnene.
 • Musik og sang med fagter og bevægelse
 • Krop og bevægelse både inde og ude i naturen
 • Vi øver os i hverdagens rutiner og struktur
 • Selvhjulpenhed, -øver glæden ved at lære at kunne selv

 

Vi tilbyder stemningsfyldte lege og læringsmiljøer, med lave og rolige voksenstemmer, masser af anerkendelse og glæde. Vi udfordrer børnene stille og roligt indenfor alle læreplanstemaerne, og benytter os meget af Skovhusets fantastiske udendørs faciliteter, både legepladsen, og den omkringliggende natur med skov og strand.

UGLERNE er vores mellemste børnegruppe.

Det som er kendetegnede for uglerne er, at de kommet fra dagplejen, hjemmet eller vuggestuen og skal dermed lære at gå i børnehave. De kommer fra en langt mindre verden med færre børn. De kan derfor være usikre i denne periode.  De skal lære at være en del af en større enhed og skal indgå i forskellige grupper. De er i høj grad ved at udvikle sproget og børnene vil være på meget forskellige niveauer. De 3-5 årige lærer gennem kroppen og ved at gøre ting. Vi vil derfor have stor fokus på bevægelse, selvhjulpenhed og renlighed da de enten er blevet, eller er lige ved at blive renlige.

Vi har fokus på:

 • Inklusion af det enkelte barn, samt til fællesskaber
 • Vi arbejder med hverdagsstrukturen og rutiner
 • Vi bruger bøger til masser af oplæsning, og for eksempel introduceres dialogisk læsning
 • Sanglege med fagter, der nu bliver lidt mere udfordrende
 • Masser af spændende muligheder for at udvikle krop og bevægelse både inde og ude i naturen

          

 

Vi starter hver morgen med en samlingsstund, hvor vi synger, laver en lille leg og børnene bliver informeret om hvad dagen bringer af aktiviteter.

Nogle aktiviteter om formiddagen er voksenstyrede, og legen fylder meget. Det er rigtig vigtigt at have en aktiv voksen med som kan inspirere og guide. Vi øver børnene i at være gode venner og at sætte ord på følelser, så børnene selv kan løse eventuelle konflikter. Ved at lave fælles lege styrker vi sammenholdet i hele gruppen, og venskaber opstår. De voksne følger børnenes initiativer, så alle børn føler sig hørt og set.

Vi lægger vægt på en åben dialog omkring jeres børn så vi i fællesskab kan skabe den bedste udvikling. Vi ser frem til at møde jer.

 

Trolde – Førskolebørn.

 

Hver år den 1. Maj modtager Troldene de ældste Ugler for at hjælpe dem til en rigtig fin og tryg hverdag på en ny stue. Ældste Trolde er meget omsorgsfulde og sætter en stor ære i at modtage, de nye Ugler, (nu Trolde) i at introducere de nye kammerater til nye rutiner og regler med fokus på hjælpsomhed og samarbejde.

 

At være i ældste gruppen betyder at nu begynder vi at “ fylde barnets rygsæk op med en masse færdigheder”. -at gøre overgangen fra børnehave til bh. Kl. så tryg som muligt.

 

Vi vil i løbet at året have meget fokus på videre udvikling af børnenes trivsel og børnefællesskaber.

Vi bruger fortsat “Fri for Mobberi” som en naturlig del af hverdagen.

Vi guider børnene ifht.  at kunne forhandle og løse små konflikter med udgangspunkt i tolerance, respekt, omsorg og mod.

 

Stuens pædagogiske læringsmiljø giver børnene mulighed for at udvikle nysgerrighed overfor bogstaver, tal, former og mønstre samt understøtter børnene i at møde nye udfordringer. Børnene  får mulighed for at fordybe sig, være vedholdende og tage initiativ til at få nye kammerater.

 

Vi øver os i modtage kollektive beskeder, lytte til hinanden, vente på tur og blive yderligere selvhjulpne.

Børnene vil selv og kan selv mange ting.

 

Vi arbejder med litteratur på flere måder. Bl.a. læser vi kapitel bog hver dag og dialogisk læsning regelmæssigt og bearbejder disse på forskellig vis.

 

Vi brobygger til Kulsbjerg skole afd. Vintersbølle med bl.a. gensidige besøg.